ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA FESTIVAL 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA FESTIVAL 6วัน 4คืน (TG)

หลวงพ่อโตอุชิคุไดบุสสี ตลาดปลานาคามินาโตะ อุสีโนะมิยะ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โอยะ สวนดอกไม้อาชิคางะ ชมซากุระ ณ สวนฮาจิมันยามะ ช้อปปิ้งย่านชินจู เมืองคามาคุร สักการะพระใหญ่ใดบุทสึ ศาลเจ้าสึรุงะโอกะ ฮะจิมัง โตเกียว ชมซากุระริมแม่น้ำนากะเมกุโระ ชมซากุระ ณ สวนอุเอะโนะ วัดอาซากุซะ นาริตะ ช้อปปิ้งอิออน มอลล์


ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA FESTIVAL 6วัน 4คืน (TG)
รหัสทัวร์
PKGJP_TG00529
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
08 ก.พ. 67 - 31 มี.ค. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
79,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางสู่ญี่ปุ่น
 • วันที่

  2

  สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - ตลาดปลานาคามินาโตะ - อุสึโนะมิยะ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โอยะ
 • วันที่

  3

  ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะฮาจิมันยามะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - สวนดอกไม้ อาชิคางะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • วันที่

  4

  เมืองคามาคุระ - สักการะพระใหญ่คามาคุระไดบุทสึ - ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง – โตเกียว
 • วันที่

  5

  ชมซากุระ ริมแม่น้ำนากะเมกุโระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ช้อปปิ้งย่านชิบุย่า
 • วันที่

  6

  โตเกียว - วัดอาซากุซะ - นาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

31 มี.ค. 67 - 05 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
79,900
เด็กมีเตียง
72,900
เด็กไม่มีเตียง
65,900
พักเดี่ยว
12,000
จอยแลนด์
54,900
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
31 มี.ค. 67 - 05 เม.ย. 67 79,900 72,900 65,900 12,000 - 54,900 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ คุณสุธารา ชูวิรัช เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 893-2-03870-7
บัญชีออมทรัพย์ คุณสุธารา ชูวิรัช ตลาดศรีย่าน 263-201827-7
บัญชีออมทรัพย์ คุณสุธารา ชูวิรัช เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 844-0-07072-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน