ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TAKAYAMA OSAKA SAKURA 7วัน 5คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TAKAYAMA OSAKA SAKURA 7วัน 5คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO TAKAYAMA OSAKA SAKURA 7วัน 5คืน ชมซากุระ โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า ชมงานประดับไฟ Nabana no sato winter กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่ วัดคะคุจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาดกะ ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระ ถนนสายนักปราชญ์ สาลเจ้านัมบะ ยาซากะ ช้อปปิ้งชินไชบาชิ อิออน มอลล์


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TAKAYAMA OSAKA SAKURA 7วัน 5คืน
รหัสทัวร์
GOJP_TG00417
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
16 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
64,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
 • วันที่

  2

  โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งนากามิเสะ - ชมซากุระ ณ สวนสุมิดะ - ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรีริมเเม่น้ำสุมิดะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - เเช่น้ำเเร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก - ชมซากุระริม ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น - กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่ - เมืองมัตสึโมโต้
 • วันที่

  4

  ทาคายาม่า จินยะ (ชมด้านนอก) - LITTLE KYOTO - ซันมาซิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า - ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination
 • วันที่

  5

  เมืองเกียวโต - วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) - ชมซากุระถนนสายนักปราชญ์ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งโดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่

  6

  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
 • วันที่

  7

  ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

16 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
64,900 บาท
เด็กมีเตียง
64,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
64,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
67,900 บาท
เด็กมีเตียง
67,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
67,900 บาท
เด็กมีเตียง
67,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
Group Size
32 ท่าน

ผู้ใหญ่
67,900 บาท
เด็กมีเตียง
67,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
Group Size
32 ท่าน

ผู้ใหญ่
67,900 บาท
เด็กมีเตียง
67,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
Group Size
32 ท่าน

ผู้ใหญ่
67,900 บาท
เด็กมีเตียง
67,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
Group Size
32 ท่าน

ผู้ใหญ่
67,900 บาท
เด็กมีเตียง
67,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
Group Size
32 ท่าน

ผู้ใหญ่
67,900 บาท
เด็กมีเตียง
67,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
Group Size
32 ท่าน

ผู้ใหญ่
67,900 บาท
เด็กมีเตียง
67,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
Group Size
32 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
16 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 64,900 64,900 64,900 12,900 - - 26
17 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 67,900 67,900 67,900 12,900 - - 26
19 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 67,900 67,900 67,900 12,900 - - 32
22 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 67,900 67,900 67,900 12,900 - - 32
24 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 67,900 67,900 67,900 12,900 - - 32
27 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67 67,900 67,900 67,900 12,900 - - 32
29 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67 67,900 67,900 67,900 12,900 - - 32
30 มี.ค. 67 - 05 เม.ย. 67 67,900 67,900 67,900 12,900 - - 32
31 มี.ค. 67 - 06 เม.ย. 67 67,900 67,900 67,900 12,900 - - 32

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ คุณสุธารา ชูวิรัช เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 893-2-03870-7
บัญชีออมทรัพย์ คุณสุธารา ชูวิรัช ตลาดศรีย่าน 263-201827-7
บัญชีออมทรัพย์ คุณสุธารา ชูวิรัช เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 844-0-07072-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน